Log in

Uncategorised

Bestuur

  • Geschreven door Super User
  • Categorie: Uncategorised
  • Hits: 0

Bestuur Stichting War Cemetery Brunssum

 

Ruud Scholten - Voorzitter (Chairman)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 06-50664183

 

Anne-Mie Koopmans - Secretaris (Secretary)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 045-5256377

 

Shirley van Dishoeck-Sinfield - Penningmeester (Treasurer)

(Adoptieregister - Adoption register)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 06-15058820

 

Chrisje Baar - Bestuurslid (Board member)

 

Jess Baar - Bestuurslid (Board member)

 

Burgemeester Luc Winants - Beschermheer (Patron)

 

Stichting War Cemetery Brunssum

Heugerstraat 21F

6443BR Brunssum

KvKnr: 52381285

Regiobank - Rekeningnummer:

IBAN/SEPA: NL35 RBRB 0929 4919 12

Website: www.warcemetery.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling & Huisregels

  • Geschreven door Super User
  • Categorie: Uncategorised
  • Hits: 0

Doelstelling Stichting War Cemetery Brunssum

De Stichting War Cemetery Brunssum biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder. Verder ziet de Stichting het beheer van het adoptieregister als één van de speerpunten van haar taken.

 

Huisregels van de Stichting

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder op Brunssum War Cemetery betekent:

- Het bezoeken van het graf. De frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf.

- Het leggen van bloemen bij het graf op speciale dagen dan wel bij speciale gelegenheden

(bijv. Nationale Dodenherdenking-4 Mei, Poppy Day-11 november of in de kerstperiode).

 

In verband met onderhoudswerkzaamheden is elke andere versiering dan snijbloemen ongewenst.

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van Brunssum War Cemetery. Onze onderhoudsploeg met basis te Mierlo staat in voor het dagelijkse onderhoud van deze begraafplaats. Onze bloemborders op al onze begraafplaatsen overal ter wereld zijn aangelegd volgens een welbepaald schema die gerespecteerd moet worden. Wij moeten daarom alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is. Enkel snijbloemen of de officiële poppy kransen van de Royal British Legion worden toegelaten om op de graven te leggen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

 

De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de bij de Stichting en de begraafplaats bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn. Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt jaarlijks om een bijdrage met een minimum van € 5,00 per te adopteren graf verzocht. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening (Regiobank): NL35 RBRB 0929 4919 12 ten name van de Stichting War Cemetery Brunssum. Bent u in de gelukkige omstandigheid de Stichting met een groter bedrag te kunnen steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven meer dan welkom. Het Stichtingsbestuur bestaat overigens uitsluitend uit vrijwilligers en zo kunnen de gehele inkomsten worden besteed aan zaken, zoals bloemleggingen en de ontvangst van familieleden.

 

De Stichting is inmiddels door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kort gezegd: een ANBI. Daardoor is een schenking of een making aan de Stichting volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Stichting is dus een officieel erkend Goed Doel. Daarnaast kunt u een donatie aan de Stichting in mindering brengen op het belastbaar bedrag voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De wetgever opent daartoe enkele mogelijkheden, onder andere in de vorm van een periodieke gift.

 

De Stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden. Ouders die hun adoptie doorgeven aan kinderen worden verzocht daar eveneens mededeling van te doen aan de Stichting.

Voorwoord

  • Geschreven door Super User
  • Categorie: Uncategorised
  • Hits: 75

In Brunssum is de Tweede Wereldoorlog nog op vele plaatsen aanwezig. Soms in de herinneringen en de verhalen. Of in de oorlogsmonumenten. Soms in bijeenkomsten en concerten die in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog. Soms is die aanwezigheid in de vorm van littekens, zoals het British War Cemetery, waar 328 Engelse soldaten liggen begraven.

De soldaten die hier rusten, hebben een hoge prijs betaald voor de strijd die ze in 1944 en 1945 voerden. Maar hun erfenis is ook enorm. Zij vielen voor onze vrijheid. Zij vielen voor een rechtvaardige samenleving. Zij vielen voor onze voorouders, voor ons, en voor onze kinderen. Op ons rust de plicht om die erfenis te koesteren in de geest van hun offer. Democratie, vrijheid, onafhankelijkheid, het mogen nooit loze kreten worden. Omdat onze bodem doordrenkt is met het bloed en de tranen van hen die ervoor stierven.

Een paar jaar geleden is onderzoek gedaan onder de Nederlanders over de waardering en beleving van de Tweede Wereldoorlog. Belangrijkste conclusie van dat onderzoek is dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds sterk leeft, óók onder jongeren. Niet als een geschiedenisles, maar als een onlosmakelijk onderdeel van ons heden. Dat is een krachtig gegeven, want dit betekent dat huidige én toekomstige generaties bereid zijn om de lessen van de Tweede Wereldoorlog te vertalen naar onze eigen omgeving, ons eigen leven, ons eigen handelen. Wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, is langzamerhand tot een ijkpunt uitgegroeid. Die oorlog heeft ons bewuster gemaakt van menselijke waardigheid, menselijke verantwoordelijkheid, menselijke normen en waarden – en van het belang om al die zaken te verdedigen, in gebaar, gedrag, denken, doen. De Tweede Wereldoorlog is geen geschiedenis. Het is ons heden. En onze toekomst.

Op dit kerkhof liggen 328 mannen die het fundament hebben gebouwd van onze samenleving. Hun offer is lang geleden gebracht. Maar het is niet vergeten. En hun erfenis is er niet minder om. Wij zijn vrij. Wij zijn bevoorrecht. En wij zijn, boven alles, dankbaar. Dat is ook de reden waarom we de monumenten uit de oorlogstijd koesteren. Een koestering waarmee we tot uitdrukking willen brengen: we halen moed en inspiratie uit de offers die jullie hebben gebracht.

 

Clemens Brocken

Burgemeester (2003-2012)

 

1   

 

cwgc  pukt

 

 puksuperhigh tekst

 

 

Log in or Sign up