Remembrance day

Remembrance Day

Remembrance Day

11 November (Remembrance Day – “Poppy Day”)

In het Verenigd Koninkrijk en in de landen van het Gemenebest is Remembrance Day de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.

De dag wordt gevierd op 11 november: de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde. De eigenlijke plechtige herdenking vindt echter plaats op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van die datum. Die dag wordt Remembrance Sunday genoemd. Op de zondag wordt om 11.00 ’s ochtends overal in het land twee minuten stilte in acht genomen en worden er kransen gelegd. De nationale herdenking vindt plaats bij de Cenotaaf op Whitehall in Londen. Kransen worden gelegd door de koninklijke familie, de regering, vertegenwoordigers van de andere politieke partijen, en de stafchefs van de Britse Landmacht, Luchtmacht en Marine. Ook zijn de hoge commissarissen van het Gemenebest aanwezig. Na het officiële gedeelte volgt een defilé van oorlogsveteranen. De kransen bestaan traditiegetrouw uit klaprozen (poppies) van kunststof. Sinds 1922 is de klaproos het symbool van de veteranenorganisatie, de Royal British Legion. Vanaf dat jaar verkoopt deze organisatie na het zogenaamde poppy appeal kunststoffen klaprozen die op de kleding worden gedragen, ter nagedachtenis aan de gevallenen. Met de opbrengst van de verkoop worden oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden ondersteund.
In Brunssum vieren we deze dag op 11 November zelf. 

Om 10:30 uur vind een herdenking plaats op ons War Cemetery. Hierbij is eenieder uitgenodigd. 

De KLAPROOS, een boodschap van het slagveld.

In menig oorlogsverhaal wordt melding gemaakt van het fenomeen dat op de omgewoelde aarde van de slagvelden een rode bloemenzee ontstond. Het enige wat groeide rond de loopgraven van het ‘Niemandsland’ in België waren de klaprozen, als druppels bloed op het slagveld. Er wordt wel eens gezegd dat in iedere klaproos een ziel van een gesneuvelde soldaat huist.
Daarom zijn ze symbool geworden van de Eerste Wereldoorlog en wordt in het Verenigd Koninkrijk de  jaarlijkse herdenkingsdag ook wel Poppy Day genoemd. (Meestal het 2e weekend van november) In de aanloop naar deze dag en de dag zelf dragen de mensen een klaproos in hun revers. Met de verkoop van deze klaprozen worden de oorlogsslachtoffers en hun familie financieel gesteund.

Het idee om de klaproos tot symbool van de Eerste Wereldoorlog te maken kwam van de Amerikaanse dichteres en humaniste Moina Michael (1869-1944). Geïnspireerd door het gedicht van John McCrae schreef zij daags voor het einde van de oorlog het gedicht We Shall Keep the Faith waarin ze verklaarde voortaan altijd een klaproos te dragen om de slachtoffers van de oorlog te herdenken. Haar symbolische daad vond navolging in het hele Britse Gemenebest. Moina Michaels gedicht gaat als volgt:

We Shall Keep the Faith

Oh! you who sleep in Flanders Fields,
Sleep sweet – to rise anew!
We caught the torch you threw
And holding high, we keep the Faith
With All who died.We cherish, too, the poppy red

That grows on fields where valor led;
It seems to signal to the skies
That blood of heroes never dies,
But lends a lustre to the red
Of the flower that blooms above the dead
In Flanders Fields.

And now the Torch and Poppy Red
We wear in honor of our dead.
Fear not that ye have died for naught;
We’ll teach the lesson that ye wrought
In Flanders Fields.