Doelstellingen & huisregels

War Cemetery Brunssum

Doelstellingen & huisregels

Doelstellingen & huisregels van Stichting War Cemetery Brunssum

Doelstelling

De Stichting War Cemetery Brunssum biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder.

Verder ziet de Stichting het beheer van het adoptieregister als één van de speerpunten van haar taken.

Huisregels 

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder op War Cemetery Brunssum betekent:

  • Het bezoeken van het graf. De frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf.
  • Het leggen van bloemen bij het graf bij speciale gelegenheden (bijv. Nationale Dodenherdenking-4 Mei, Poppy Day-11 november of in de kerstperiode en/of datum van overlijden van de soldaat).

 

In verband met onderhoudswerkzaamheden is elke andere versiering dan snijbloemen ongewenst.

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van War Cemetery Brunssum.

De onderhoudsploeg met basis te Mierlo staat in voor het dagelijkse onderhoud van deze begraafplaats. De bloemborders op alle Commonwealth begraafplaatsen, overal ter wereld, zijn aangelegd volgens een welbepaald schema dat gerespecteerd moet worden.
Wij moeten daarom alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is. Enkel snijbloemen of de officiële poppy kransen van de Royal British Legion worden toegelaten om op de graven te leggen.
Wij rekenen en vertrouwen op uw begrip en medewerking.


De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de bij de Stichting en de begraafplaats bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn. Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt jaarlijks om een bijdrage met een minimum van € 5,00 per te adopteren graf verzocht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een graf te adopteren voor life time ad € 100,00. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening: NL35 RBRB 0929 4919 12 ten name van de Stichting War Cemetery Brunssum. Bent u in de gelukkige omstandigheid de Stichting met een groter bedrag te kunnen steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven meer dan welkom.

Het Stichtingsbestuur bestaat overigens uitsluitend uit vrijwilligers waardoor de gehele inkomsten worden besteed aan zaken zoals bloemleggingen, de ontvangst van familieleden en het onderhoud van de website.

De Stichting is inmiddels door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kort gezegd: een ANBI. Daardoor is een schenking aan de Stichting volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Stichting is dus een officieel erkend Goed Doel. Daarnaast kunt u een donatie aan de Stichting in mindering brengen op het belastbaar bedrag voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De wetgever opent daartoe enkele mogelijkheden, onder andere in de vorm van een periodieke gift.

De Stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan wijziging van adreswijziging, emailadres en/of berichten van overlijden. Ouders die hun adoptie doorgeven aan kinderen worden verzocht daar eveneens mededeling van te doen aan de Stichting.