In augustus mochten we een prachtige donatie ontvangen. Graag danken we onze weldoener van harte en wensen hem en zijn familie veel sterkte.